Fak­ta:

Ni­ki­ta Glasno­vic

Hallands Nyheter - - Sporten - TT

* Född: 17 ja­nu­a­ri 1995 i Mal­mö.

* Fa­milj: Pappa Ma­rio, mam­ma Mar­gi­ta, lil­le­bror Le­on.

* Gör: Taekwon­do­spe­la­re, jour­na­list/re­dak­tör på ung­doms­tid­ning­en Ga­tans rös­ter, job­bar ex­tra på re­stau­rang, stu­de­rar på uni­ver­si­tet.

* Världs­rank­ning: 3:a i 57-ki­los­klas­sen (4:a of­fi­ci­ellt, men tre­an Eva Cal­vo, Spa­ni­en, har bytt vikt­klass).

* Främs­ta me­ri­ter som se­ni­or: Em­sil­ver 2016, Os-fem­ma 2016, brons Eu­ro­pe­is­ka spe­len 2015, Em-brons 2014, Em-guld i olym­pis­ka vikt­klas­ser 2015, tre Grand Prix-brons 2014 och 2015.

* Ak­tu­ell: Me­dalj­hopp i taekwon­dovm i Syd­ko­rea, som på­går 24–30 ju­ni.

När­mast vill Mal­mö­bon ta sin förs­ta Vm-me­dalj på se­ni­or­ni­vå. Till slut blev hon än­då ut­ta­gen till den svens­ka trup­pen av taekwon­do­för­bun­det.

– Men min pappa får in­te åka med som min coach. För att de in­te gil­lar ho­nom, an­tar jag.

PÅ TORSDAG GÅR 22-åring­en upp på täv­lings­mat­tan i Mu­ju.

– Jag vill ba­ra gö­ra en match bätt­re än för­ra gång­en – ta ett steg till. Hit­ta den där gläd­jen som jag ha­de un­der OS. Hit­ta kic­ken och käns­lan jag ha­de där – för jag tror att du kan gå långt på den, sä­ger Ni­ki­ta Glasno­vic.

DANIEL KIHLSTRÖM

Bild: JO­HAN NILS­SON

FAMILJETRÄNING. Taekwon­d­o­stjär­nan Ni­ki­ta Glasno­vic trä­nar med lil­le­bror Le­on i klubb­lo­ka­len i Mal­mö.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.