Extra­tåg ef­ter Hå­kan Hell­ström-kon­ser­ter

Hallands Nyheter - - Nyheter -

HAL­LAND: Känn ing­en sorg om du ska till Gö­te­borg den 28 el­ler 29 ju­li. Hal­lands­tra­fi­ken sät­ter in extra nat­tåg ef­ter Hå­kan Hell­ströms spel­ning­ar på Ul­le­vi för att mö­ta det öka­de an­ta­let re­se­nä­rer.

Just nu drar Hå­kan Hell­ströms som­martur­né Rul­lan­de Ås­ka ful­la hus i he­la Sve­ri­ge. De två kon­ser­ter­na på Ul­le­vi 28 och 29 ju­li är slut­sål­da se­dan länge. Med an­led­ning av det­ta sät­ter Hal­lands­tra­fi­ken in extra nat­tåg bå­da kon­sert­kväl­lar­na för att mö­ta det öka­de an­ta­let re­se­nä­rer. De ex­train­sat­ta Öresunds­tå­gen av­går 00.25 från Gö­te­borg till Halmstad samt 00.55 från Gö­te­borg till Mal­mö.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.