Kol­le­gi­al osäm­ja led­de till spark och slag

Hallands Nyheter - - Nyheter -

VAR­BERG: Ibland kan nä­ra sam­ar­be­te bli nå­got helt an­nat. I sön­dags kväll blev två per­so­ner som ar­be­tar i hem­tjäns­ten ovän­ner på job­bet. Det led­de till att den ena kol­le­gan an­mäl­de den and­ra för miss­han­del ef­ter att ha bli­vit sla­gen och spar­kad. De två per­so­ner­na kän­de varand­ra se­dan ti­di­ga­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.