Tredje man be­gärd häk­tad för män­ni­sko­rov

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

ÄLVSERED: Den man som greps och an­hölls i mån­dags be­gärs nu häk­tad på san­no­li­ka skäl miss­tänkt för män­ni­sko­rov på den för­svun­ne fö­re­ta­ga­ren i Älvsered. Man­nen är i 45-års­ål­dern och be­kant med bå­de den för­svun­ne man­nen och med de två män som se­dan ti­di­ga­re sit­ter häk­ta­de. Po­li­sen har ti­di­ga­re gått ut och be­kräf­tat att det kan rö­ra sig om nå­gon form av af­färs­tvist. Un­der tors­da­gen ska tingsrätten i Var­berg fat­ta be­slut om huruvi­da han ska häk­tas el­ler in­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.