Li­te om: Filip­pa Ljung­berg

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

19 år I Slät­ten, Fal­ken­berg Gör: Tar stu­den­ten från sam­hälls­pro­gram­met på Fal­ken­bergs gym­na­sie­sko­la. Job­bar på Ica Kvan­tum och vill plug­ga ju­ri­dik el­ler stats­ve­ten­skap på uni­ver­si­te­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.