Fakta: Fler re­ak­tio­ner på Nyqvists död

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

”Det är väl­digt sorg­ligt. Det var en myc­ket stor skå­de­spe­la­re som jag fått möj­lig­het att träf­fa vid två till­fäl­len. Han var en väl­digt sym­pa­tisk per­son.” STE­FAN LÖFVEN,

stats­mi­nis­ter

”NEJ! FI­NAS­TE, SNÄLLASTE Mi­chael Nyqvist. Min förs­ta scenkyss. Min förs­ta scen­men­tor. Du lär­de mig så jäv­la myc­ket o stöt­ta­de ALL­TID! FAN!” ED­WARD AF SILLÉN

ma­nus­för­fat­ta­re, på Twit­ter

”Obe­grip­ligt. Helt och hål­let obe­grip­ligt. Jag är i chock. Far­väl kä­ra ”film­bror”.” ALEXANDRA RAPAPORT,

skå­de­spe­la­re, på Instagram:

”En av mi­na ab­so­lu­ta fa­vo­ri­ter bland svens­ka skå­de­spe­la­re har läm­nat oss. Tack för allt du gav oss!” JONAS SJÖSTEDT,

Väns­ter­par­ti­ets le­da­re på Twit­ter

”Mi­chael Nyqvist död. Ofatt­bart. chock. En ge­nu­in skå­de­spe­la­re och män­ni­ska. Mic­ke du läm­nar ett stort tom­rum.” MALOU VON SIVERS,

pro­gram­le­da­re, på Twit­ter

”En rik­tig skå­de­spe­la­re. På nå­got sätt gav han den mo­der­na svens­ka man­nen ett an­sik­te.” BJÖRN WIMAN,

Da­gens Ny­he­ters kul­tur­chef, på Twit­ter

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.