Ed She­e­ran kom­mer till Gö­te­borg näs­ta år

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

MU­SIK: Den brit­tis­ke are­natru­ba­du­ren kom­mer till Sve­ri­ge näs­ta år, med­de­lar ar­ran­gö­ren FKP Scor­pio. Den 10 ju­li änt­rar han Ul­le­vi i Gö­te­borg och den 14 ju­li är det Stock­holms tur då han spe­lar på Fri­ends are­na.

Ed She­e­ran gav ut sitt tredje al­bum Di­vi­de i mars och eta­ble­ra­des som en av värl­dens ab­so­lut störs­ta ar­tis­ter. Ny­li­gen nåd­de han en mil­jard lyss­ning­ar på Spo­ti­fy.

Sve­ri­ge­spel­ning­ar­na är än så länge stjär­nans en­da i Nor­den un­der näs­ta års Eu­ro­pa­tur­né. She­e­rans se­nas­te be­sök i Sve­ri­ge var i mars då han spe­la­de för ett ut­sålt Glo­ben i Stock­holm

Bil­jet­ter­na släpps den 8 ju­li i år. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.