Ge­ely stor­sat­sar i Gö­te­borg

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

BILINDUSTRI. Nu är ki­ne­sis­ka Ge­elys sats­ning på ett in­no­va­tions­cen­ter i Gö­te­borg of­fi­ci­ell. Ord­fö­ran­den för Gö­te­borgs kom­mun­sty­rel­se Ann-so­fie Her­mans­son (S) har, på plats i Hang­z­hou, skri­vit un­der av­sikts­för­kla­ring­en.

Om­kring 3 500 per­so­ner kom­mer att ar­be­ta i cent­ret, som byggs vid Lind­hol­men på Hi­sing­en.

– Det är klart att det har stor be­ty­del­se för Gö­te­borg och Sve­ri­ge. Det här är jobb, fram­tid och till­växt, sa­de Ste­fan Löfven som fick prov­kö­ra en av Ge­elys bi­lar på par­ke­ring­en. (TT)

FOTO: MA­JA SUSLIN/TT

Stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven (S) fick prov­kö­ra en av Ge­elys bi­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.