Vi­rus nytt slag mot hamn

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

IT-SÄ­KER­HET. Gö­te­borgs hamn är svårt drab­bat av nät­at­tac­ken, som gjort att da­tor­sy­stem sla­gits ut över he­la värl­den.

– Kun­der kom­mer att gå om­kull på grund av det här, sä­ger Jo­achim Ste­i­vik vid spe­di­tions­bo­la­get Swe­debridge.

Da­tor­vi­ru­set som av en del ex­per­ter kal­las Pe­tya har sla­git till mot frak­tjät­ten A P Møl­ler­maersk, och sla­git ut de­lar av bo­la­gets It-sy­stem. Frak­tjät­ten han­te­rar en­ligt ny­hets­by­rån Reu­ters var sjun­de con­tai­ner i värl­den.

Gö­te­borgs hamn är re­dan på­ver­kad av den seg­drag­na hamn­kon­flik­ten. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.