Na­to­län­der ökar si­na ut­gif­ter

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

NA­TO. Eu­ro­pe­is­ka Na­to­med­lem­mar och Ka­na­da kom­mer un­der 2017 att öka si­na för­svars­ut­gif­ter med 4,3 pro­cent, sa­de Na­to­che­fen Jens Stol­ten­berg.

– Ef­ter år av minsk­ning­ar såg vi 2015 en re­ell ök­ning av för­svars­ut­gif­ter­na, sä­ger Stol­ten­berg, da­gen in­nan för­svars­mi­nist­rar­na från Na­to­län­der­na träf­fas i Brys­sel.

Be­ske­det kom­mer ef­ter hår­da på­tryck­ning­ar från den ame­ri­kans­ke pre­si­den­ten Do­nald Trump, som an­ser att en orätt­vist tung bör­da vi­lat på USA:S ax­lar. (Tt-afp-reu­ters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.