Skju­ten kän­gu­ru fick sprit­flas­ka

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■AUSTRA­LI­EN. Kän­gu­run sköts minst tre gång­er, bands fast i en stol, dra­pe­ra­des i en le­o­pard­mönst­rad sjal och fick en flas­ka ou­zo pla­ce­rad i tas­sar­na. Nu har po­lis kopp­lats in för att ut­re­da brot­tet som myn­dig­he­ter i au­stra­lis­ka Mel­bour­ne be­skri­ver som smak­löst.

Att olag­ligt dö­da skyd­da­de vil­da djur kan le­da till bö­ter och upp till två år i fängelse.

– Det här är ett skräm­man­de och omo­ra­liskt be­te­en­de, sä­ger en ta­les­per­son för del­stats­de­par­te­men­tet för mil­jöfrå­gor i Victo­ria, en­ligt BBC. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.