SLIP­PER FÄNGELSE FÖR TUR­MYNT I FLYGMOTOR.

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

En 80-årig kvin­na i Shang­hai som kas­ta­de mynt i en flyg­plans­mo­tor slip­per fängelse, rap­por­te­rar ki­ne­sis­ka me­di­er.

Me­dre­se­nä­rer såg kvin­nan kas­ta mynt mot mo­torn när hon var på väg att gå om­bord på pla­net, me­dan hon bad för en säker re­sa. Tur­myn­ten fick dock mot­satt ef­fekt och led­de till att fly­get in­te kun­de lyf­te för­rän mo­torn sökts ige­nom, vil­ket tog näs­tan sex tim­mar, me­dan kvin­nan blev om­hän­der­ta­gen av po­lis.

En­ligt kap­te­nen skul­le myn­ten kun­na or­sa­kat mo­tor­ha­ve­ri, rap­por­te­rar South Chi­na Mor­ning Post. (TT-AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.