Sve­ri­ge sör­jer Mi­chael Nyqvist

Hallands Nyheter - - Tvguide - Max Palm

Med an­led­ning av skå­de­spe­la­ren Mi­chael Nyqvists bort­gång vi­sas do­ku­men­tä­ren ”Mi­chael Nyqvist – ett por­trätt” i re­pris. I tis­dags kom be­ske­det att den folk­kä­re skå­de­spe­la­ren

Mi­chael Nyqvist (1960 – 2017) gått bort. Nu re­pri­se­ras ett por­trätt från 2016. Vi får föl­ja Nyqvist från barn­doms­kvar­te­ren i Stock­holm till in­spel­ning­ar i Hol­ly­wood.

När Mi­chael Nyqvist var sex år fick han re­da på att han var ad­op­te­rad. Det kom att präg­la he­la hans upp­växt. Barn­do­mens pröv­ning­ar gjor­de att han sök­te sig till skå­de­spe­le­ri­et.

– Jag gick in på mitt rum och spe­la­de upp sce­ner för mig själv, där jag spe­la­de oli­ka rol­ler för att kun­na ut­tryc­ka och för­stå. Det var så jag fat­ta­de, sa­de han till Ex­pres­sen 2014.

I fil­men be­rät­tar Mi­chael Nyqvist ock­så om sitt kluv­na för­hål­lan­de med Hol­ly­wood.

Foto: Adam Ih­se/tt

Den folk­kä­re skå­de­spe­la­ren Mi­chael Nyqvist gick bort i tis­dags, 56 år gam­mal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.