24

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

KROP­PAR har spo­lats upp på land i en för­ort till Li­by­ens hu­vud­stad Tri­po­li. De dö­da mi­gran­ter­na bör­ja­de en­ligt boende i om­rå­det Ta­jou­ra spo­las upp i slu­tet av för­ra vec­kan. An­ta­let vän­tas öka. Tre mi­gran­ter om­kom i Me­del­ha­vet på mån­dags­kväl­len un­der rädd­nings­o­pe­ra­tio­ner där runt 5 000 räd­da­des.

Hit­tills i år har runt 72 000 män­ni­skor kom­mit över Me­del­ha­vet till Ita­li­en från Li­by­en. (Tt-reu­ters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.