Miss Li in­led­de kon­sert­som­ma­ren.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 -

Agneta Lönn­berg, Bir­git­ta Back­man, Ing­e­la Lind­berg och Gun Ny­ström, 52, Halm­stad.

– Jag äls­kar kon­ser­ter! Jag ska gå på La­leh, Tau­be-spe­len i Bo­hus­län, Hå­kan Hell­ström i Gö­te­borg och Per Gess­le i Halm­stad, sä­ger Agneta Lönn­berg. – Ja, Gess­le, och Shi­ne on på Hwi­tan, sä­ger Ing­e­la Lind­berg. – Se­dan är det ju Tall Ships Ra­ces i Halm­stad. Där är det Eu­ro­pe, Lin­né a Henriksson och Ma­ri­et­te. Och al­la af ter be­ach, i Vils­hä­rad och på Ty­lö­sand. Där bru­kar det va­ra många lo­ka­la ar­tis­ter, sä­ger Bir­git­ta Back­man.

Fred­rik Ljung­gren och Be­rit Ljung­gren, 45, Fal­ken­berg.

– Jag ska gå på den här och Ola Sa­lo, sä­ger Fred­rik Ljung­gren. – Jag ska gå på sam­ma, plus Ric­kard Wolff och Eva Dahl­gren. Det är ju det här som är som­mar! Det är ba­ra li­te kallt just nu, sä­ger Be­rit Ljung­gren.

Mar­tin Ring­dahl, 24 och Jeanette Od­lan­der, 39, Fal­ken­berg.

– Jag har va­rit på Swe­den Rock och ef­ter som­ma­ren blir det li­te kon­ser­ter, sä­ger Jeanette Od­lan­der – Ja, det är då­ligt med konsertplaner just i som­mar. Men det är så här det är bra. När man står nä­ra och kan se när nå­gon rå­kar spe­la fel el­ler be­hö­ver stäm­ma om gi­tar­ren. Un­der som­ma­ren blir det en del spon­ta­na gre­jer. Gär­na ett bra co­ver­band på en my­sig pub. Down Town bru­kar ha bra lo­ka­la band, sä­ger Mar­tin Ring­dahl.

Li­sa Ahl­gren, 49, Fred­rik Ahl­gren, 49, He­len Las­sa­gård, 51 och Han­na Las­sa­gård, 24, Fal­ken­berg.

– Det är främst Hå­kan Hell­ström i Gö­te­borg. Och Ola Sa­lo här på Stål­boms, och Gess­le i Halm­stad, sä­ger Fred­rik Ahl­gren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.