Kvin­na för­svun­nen när po­li­sen kom fram

Hallands Nyheter - - Varberg -

VEDDIGE: På lör­dags­ef­ter­mid­da­gen vid fy­ra­ti­den blev till­kal­la­des po­lis om en miss­han­del i Veddige. En kvin­na ska ha bli­vit sla­gen i an­sik­tet och put­tad. Hän­del­sen sked­de ut­om­hus och när po­li­sen kom till plat­sen var bå­de gär­nings­man och mål­sä­gan­de för­svun­na från plat­sen. Man fick i stäl­let hål­la till go­do med rap­por­te­ring från öv­ri­ga vitt­nen i ären­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.