Verk­tygs­stöld gav fäng­el­se och ut­vis­ning

Hallands Nyheter - - Varberg -

VAR­BERG: Fy­ra per­so­ner har dömts för att ha stu­lit verk­tyg från en bygg­ar­bets­plats i Var­berg i maj. En­ligt åkla­ga­ren var stöld­god­set värt över 200000 kro­nor. Den yngs­ta av de åta­la­de var en 17-åring som fick villkorlig dom. De and­ra tre döms till fy­ra må­na­ders fäng­el­se för stöld. Två av per­so­ner­na ska dess­utom ut­vi­sas ur Sve­ri­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.