Fak­ta: Mats Eriks­son

Hallands Nyheter - - Nyheter -

* Mats Eriks­son har en bak­grund som chef för Med­bor­gar­sko­lan i Var­berg och som dans­bands­mu­si­ker. Den po­li­tis­ka kar­riä­ren bör­ja­de i Var­bergs kom­mun, men 1994 tog han plats i lands­tings­full­mäk­ti­ge. 1999 blev han ledamot i lands­tings­sty­rel­sen och var 2003–2010 dess ord­fö­ran­de. * När Re­gi­on Hal­land bil­da­des 2011 blev han häl­so- och sjuk­vårds­sty­rel­sens ord­fö­ran­de, för att 2015 bli ord­fö­ran­de i re­gi­on­sty­rel­sen. * Eriks­son har även haft tunga upp­drag på na­tio­nell ni­vå. I dag är han vice ord­fö­ran­de i SKL:S sjuk­vårds­de­le­ga­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.