Fak­ta: En grö­na­re flyg­plats

Hallands Nyheter - - Nyheter -

* Flyg­pla­nen som här­ef­ter läm­nar Halm­stads flyg­plats har 5 pro­cents biobräns­le i tan­ken, res­ten är jet­bräns­le

* Biobräns­let är åter­an­vänd, re­nad och raf­fi­ne­rad fri­tyr­ol­ja som an­vänds på ham­bur­ger­re­stau­rang­er

* Biobräns­let im­por­te­ras från fram­förallt Ka­li­for­ni­en och skep­pas till Sve­ri­ge

* En flyg­plan­stank kan in­ne­hål­la max­i­malt 50 pro­cent biobräns­le

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.