Dis­pyt om peng­askuld ur­ar­ta­de

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

FAL­KEN­BERG: Två män i 25-års­ål­dern ha­de bör­jat brå­ka om peng­ar - det he­la slu­ta­de i slags­mål. Po­li­sen lar­ma­des till lä­gen­he­ten i Fal­ken­berg vid 18-ti­den på tis­da­gen.

En av män­nen ska, en­ligt en po­li­san­mä­lan, ha sla­git den and­ra man­nen flera gång­er i hu­vu­det samt ta­git stryp­grepp på ho­nom. Han i sin tur har gjort en motan­mä­lan, ef­tersom han ha­de fått en sår­ska­da på han­den när de föll ner på gol­vet i tu­mul­tet. Det finns ock­så en an­mä­lan hos po­li­sen om hem­frids­brott ef­tersom en av män­nen olov­li­gen ska ha ta­git sig in i bo­sta­den.

– Det är en be­vis­frå­ga. Nu åter­står det att hö­ra ett par vitt­nen, sä­ger Sver­ker Thors­son, för­un­der­sök­nings­le­da­re i Fal­ken­berg.

Patrul­len på plats skrev två an­mäl­ning­ar om miss­han­del samt en om hem­frids­brott.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.