Tred­je man häk­tad för män­ni­sko­rov

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

FAL­KEN­BERG: Yt­ter­li­ga­re en man är miss­tänkt för att ha fört bort en fö­re­ta­ga­re i Älv­se­red. Man­nen, som är i 45-års­ål­dern, häk­ta­des på san­no­li­ka skäl miss­tänkt för män­ni­sko­rov i Var­bergs tings­rätt un­der tors­da­gen. Ti­di­ga­re har två and­ra män häk­tats för sam­ma brott och sam­li­ga kän­ner varand­ra samt den för­svun­ne man­nen se­dan ti­di­ga­re. Åtal ska va­ra väckt se­nast den 6 ju­li.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.