Mid­dags­kryss­ning till Nya Älvs­borgs fäst­ning.

Hallands Nyheter - - Nytta & Nöje -

Återupp­lev histo­ri­en på Nya Älvs­borgs fäst­ning. Åk 2 be­ta­la för 1! (or­di­na­rie pris 495 kro­nor/per­son). I pri­set in­går kryss­ning t/r, hi­sto­risk till­ba­kablick på Nya Älvs­borgs fäst­ning av kom­men­dan­ten samt 3-rät­ters på Kom­men­dan­tens Wärds­hus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.