Njut av spa och grill på Art Gar­den Spa.

Hallands Nyheter - - Nytta & Nöje -

Njut av en här­lig som­mar­kväll med bå­de spa och god mat hos Ar­ken Ho­tel & Art Gar­den Spa! Du bör­jar ef­ter­mid­da­gen med ett här­ligt be­sök i spaav­del­ning­en. Ett Spa som för­för och ger nya kraf­ter – en egen värld av njut­ning – med ha­vet som fond. Kons­ten och na­tu­ren är när­va­ran­de in i mins­ta de­talj och ditt väl­be­fin­nan­de står all­tid i fo­kus. Med ut­sikt över ha­vet kan du sam­la ener­gi och med gott om fria ytor kan du lätt hit­ta ett ostört läge. När du sam­lat till­räck­ligt med kraft av­slu­tar du kväl­len med som­ma­rens go­da grill­buffé på ter­ras­sen. Du betalar 595 kr (ord pris 850 kr). Al­la da­gar 24 ju­ni-12 aug. (15-års­gräns.)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.