NAMN VI MINNS

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

För 100 år se­dan, 1917, föd­des den ame­ri­kans­ka sång­ers­kan och skå­de­spe­la­ren Le­na Hor­ne (död 2010). Hon bör­ja­de spe­la in ski­vor på 1930-ta­let och blev en av de förs­ta svar­ta ak­tö­rer­na att få stör­re film­rol­ler på 1940-ta­let. På 1950-ta­let svart­lista­des hon i Hol­ly­wood på grund av sitt po­li­tis­ka en­ga­ge­mang, och åter­vän­de till natt­klubbs­sce­nen. Hon fort­sat­te spe­la in ski­vor och upp­trä­da till in på 1990-ta­let. Hen­nes show Le­na Hor­ne: The La­dy and Her Mu­sic hål­ler fort­fa­ran­de re­kor­det i an­tal fö­re­ställ­ning­ar på Bro­ad­way.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.