HÖRT OCH HÄNT

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* För 25 år se­dan, 1992, skil­de sig den eng­els­ka skå­de­spe­la­ren Na­tasha Ri­chard­son från film­pro­du­cen­ten Ro­bert Fox ef­ter ett års gif­ter­mål. Bätt­re gick det med näs­ta äk­ten­skap med skå­dis­kol­le­gan Liam Ne­e­son 1994, som hon höll ihop med fram till sin död 2009.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.