V75-fi­na­ler och ung­häs­tar i fo­kus

Hallands Nyheter - - Sporten -

Det hand­lar om V75-fi­na­ler men fram­för allt körs E3-fi­na­ler­na över medel­di­stans på V75 på Bergså­ker på lör­dag. Obe­seg­ra­de Co­in Per­du blir om­gång­ens storfa­vo­rit i sin E3-fi­nal, V75-6. Han över­ty­gar och har bra chans så han läm­nas ogar­de­rad. I sto­nas E3-fi­nal stic­ker tre häs­tar ut men vi ploc­kar även med en skräll som var fin i ut­tag­ning­en. Guld (V75-1) har ba­ra loc­kat åt­ta häs­tar men det är hög klass. V75-2 är ett ro­ligt lopp med flera skräl­lar och ge­ne­rellt hål­ler lop­pen myc­ket hög klass. Per-an­ders Jo­hans­son per-an­ders.jo­hans­son@tt.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.