VEC­KANS NYCKLAR

Hallands Nyheter - - Sporten -

Co­in Per­du (V75-6) är obe­seg­rad ef­ter åt­ta star­ter och har in­te va­rit i när­he­ten av för­lust. Han såg läc­ker ut se­nast. En sta­bil V75-spik.

Bru­no Bag­he­e­ra

(V75-4) var myc­ket fin se­nast. Det var max­at ut­rust­nings­mäs­sigt då. Nu tar man nå­got steg till­ba­ka så sy­s­te­met dubb­las med Gi­an­luca Bo­ko som im­po­ne­rar stort vid seg­rar­na på slu­tet. Ett starkt två­häst­sarslås.

White Light­ning

(V75-3) vann Guldsto­et och är en fin häst. Då hon blev trea i för­sö­ket fick hon ett då­ligt läge i fi­na­len och hon får myc­ket svårt att vin­na här.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.