PLUS & MINUS

Hallands Nyheter - - Sporten -

In Vain Sund, bil­den, (V75-1) har ut­veck­lats till en elit­häst och har skaf­fat sig hård­het i Frank­ri­ke och i vå­rens stor­lopp. Han är Ör­jan Kihl­ströms val i lop­pet och har dra­git ett fint ut­gångs­lä­ge.

Väs­ter­bo Hig­h­fly­er (V75-1) över­ty­gar stort men har dra­git det säms­ta lä­get. Han är även aning­en vas­sa­re på kort, han läm­nas ut­an­för sy­s­te­met här.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.