Ri­or­dan är vass på att trä­na ston

Hallands Nyheter - - Sporten -

SEGERBUD. Jer­ry Ri­or­dan har ge­nom åren vi­sat sig va­ra vass på att trä­na ston. Hans ge­nom­brotts­häst på vå­ra bredd­gra­der var Li­sa Ame­ri­ca och i fjol vann Tre­a­su­re Kro­nos flera stor­lopp och kva­la­de in till Prix d’ame­ri­que. I E3-fi­na­len för ston har han kva­lat in du­on Vanquish Kro­nos och Vamp Kro­nos. Bå­da sto­na har vi­sat sig väl­digt bra. Vanquish har här­lig ka­pa­ci­tet och Vamp ut­strå­lar styr­ka ut­ö­ver det van­li­ga. Bå­da är he­ta segerbud.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.