Mer:

Kul­tur un­der Pri­de

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

* Film: ”Ock­så män­ni­ska”. Ko­me­di­an­ten 30 ju­ni 18.00 och Cam­pus Var­berg 1 ju­li, drop in mel­lan 12.30– 13.30 och 16.00–17.00.

* Film: ”Ga­ming in co­lor”. Cam­pus Var­berg, 1 ju­li, 17.00.

* Bok­pre­sen­ta­tion: ”Li­vet med Em­ma”. Ko­me­di­an­ten, 30 ju­ni, 16.00.

* Kör: Gö­te­borgs Fe­mi­nis­tis­ka Kör. Sce­nen i So­ci­tets­par­ken, 1 ju­li, 12.45.

* Mu­sik: På sce­nen i par­ken, 1 ju­li, upp­trä­der King Me­lo­di­es 15.00, Leia och Sa­ra Löf­gren 16.45, Hector Brännlund 17.30, Ce­ci­lia Ven­nersten 18.15, ”Drag Idol” 18.45 och Mag­nus Carlsson 19.30.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.