Ja­mes Ca­me­ron sat­sar på 3D ut­an glas­ö­gon

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

FILM: I no­vem­ber för­ra året med­de­la­de att han var in­ne på att gö­ra 3D-film ut­an glas­ö­gon. Nu kan pla­ner­na bli verk­lig­het.

När re­gis­sö­ren släp­per upp­föl­ja­ren Ava­tar 2 har han som mål att bi­o­publi­ken ska kun­na se 3D-ef­fek­ter­na med ba­ra ögat.

Det är med hjälp av den se­nas­te la­ser­tek­ni­ken som bil­den ska bli skar­pa­re och där­med gö­ra glas­ö­go­nen onö­di­ga. Det är än­nu oklart hur många bi­o­gra­fer som ska vi­sa upp­föl­ja­ren i det nya for­ma­tet.

Ava­tar 2 har ame­ri­kansk pre­miär den 18 de­cem­ber 2020. De öv­ri­ga tre pla­ne­ras till 2021, 2024 och 2025. Den förs­ta fil­men kom ut 2009 och blev den mest in­komst­bring­an­de fil­men hit­tills. Dess­utom vann den tre Oscars och no­mi­ne­ra­des till yt­ter­li­ga­re sex. (TT)

Bild: REED SAXON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.