Sand­gren och Fergu­son i Oscarsa­ka­de­min

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

FILM: I vec­kan pre­sen­te­ra­de Oscarsa­ka­de­min 774 nya med­lem­mar. Bland nam­nen fanns två svens­kar, film­fo­to­gra­fen och skå­de­spe­la­ren Re­bec­ca Fergu­son. Så sent som för­ra året vann Sand­gren en Oscar i ka­te­go­rin bäs­ta film­fo­to för mu­si­ka­len La La Land. Fo­to­gra­fen har även job­bat med fil­mer­na Ame­ri­can Hust­le och Joy.

Re­bec­ca Fergu­son i sin tur har spe­lat i Mis­sion: Im­possib­le – Rou­ge na­tion, Kvin­nan på tå­get och Flo­rence fos­ter Jenkins. 2014 no­mi­ne­ra­des hon till en Gol­den glo­be då hon spe­la­de Drott­ning Eli­za­beth i tv-se­ri­en The white queen.

2016 kri­ti­se­ra­des aka­de­min hårt un­der hash­ta­gen #Oscar­sowhite då inga svar­ta skå­de­spe­la­re var no­mi­ne­ra­de. Hash­ta­gen väck­te bå­de debatt och frå­gan om boj­kott. Aka­de­min har ef­ter det för­sökt att öka mång­fal­den, och så även i år. En­ligt press­med­de­lan­det är 39 pro­cent kvin­nor och 30 pro­cent ic­ke-vi­ta. (TT)

Bild: JOR­DAN STRAUSS

NY LEDAMOT. Svens­ke Oscarsvin­na­ren Li­nus Sand­gren väljs in i Oscarsa­ka­de­min.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.