Ukrainskt tv-bo­lag får Eu­ro­vi­sion-bö­ter

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

TV: Det stat­li­ga tv-bo­la­get i Ukrai­na får bö­ta när­ma­re två mil­jo­ner kro­nor se­dan det rys­ka bi­dra­get för­bju­dits från att re­sa in i lan­det och där­med in­te kun­nat täv­la i Eu­ro­vi­sion Song Con­test. Det rap­por­te­rar Reuters.

Då den rys­ka ar­tis­ten Yu­lia Sa­moj­lo­va upp­trätt på Krim ef­ter att om­rå­det an­nek­te­rats av Ryssland för­bjöds hon att del­ta i mu­sik­täv­ling­en som i år hölls i Ukrai­nas hu­vud­stad Ki­ev. Tv-uni­o­nen EBU skri­ver att kon­flik­ten tog upp­märk­sam­he­ten från täv­ling­en och ho­ta­de va­ru­mär­kets ryk­te. Tv-bo­la­get får även bö­ta för för­se­ning­ar un­der pla­ne­ring­en av täv­ling­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.