TV3 sän­der di­a­be­tes­ga­la i no­vem­ber

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

TV: Den 14 no­vem­ber äger en di­rekt­sänd tv-ga­la till för­mån för drab­ba­de av di­a­be­tes rum. Eve­ne­mang­et sänds i TV3, Vi­a­free och Vi­aplay och en­ligt me­di­e­jät­ten MTG blir ga­lan den förs­ta i sitt slag i Sve­ri­ge.

”Ge­nom en di­a­be­tes­ga­la vill vi in­te ba­ra sam­la in peng­ar till den livsvik­ti­ga forsk­ning­en, ut­an även slå hål på my­ter och spri­da kun­skap om en av vå­ra all­ra störs­ta folk­sjuk­do­mar”, sä­ger MTG Sve­ri­ges vd An­ders Jensen i ett press­med­de­lan­de.

Pro­gram­le­da­re och ar­tis­ter an­non­se­ras vid se­na­re till­fäl­le. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.