Omstritt fi­ran­de i Hong­kong

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

HONG­KONG. Ki­nas pre­si­dent Xi Jin­ping har lan­dat i Hong­kong, in­för 20-års­da­gen av över­läm­nan­det av sta­den från Stor­bri­tan­ni­en till Ki­na i mor­gon.

Be­sö­ket sker sam­ti­digt som oron väx­er bland många Hong­kong­bor för att Ki­na hål­ler på att öka sitt in­fly­tan­de över den del­vis själv­sty­ran­de sta­den. Ett 20-tal kri­ti­ker greps un­der pro­tes­ter på ons­dags­kväl­len, bland dem de­mo­kra­ti­ak­ti­vis­ten Jos­hua Wong och par­la­ments­le­da­mo­ten Nat­han Law. (TT-AFP)

FOTO: KIN CHEUNG/AP

Ki­nas pre­si­dent Xi Jin­ping och hans fru Peng ef­ter att de lan­dat i Hong­kong. ”Hong­kong har all­tid haft en plats i mitt hjär­ta”, sa­de Xi i ett kort tal ef­ter att ha sti­git av flyg­pla­net.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.