Rätt att skyd­da Oj­na­re­sko­gen

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

NA­TUR. Re­ge­ring­en gjor­de rätt som be­slu­ta­de att skyd­da Oj­na­re­sko­gen på Got­land från kalk­bryt­ning. Det slår Högs­ta för­valt­nings­dom­sto­len fast.

Be­slu­tet in­ne­bär att det är fritt fram för re­ge­ring­en att fort­sät­ta att no­mi­ne­ra om­rå­de­na Sto­ra Vi­kers och Bäs­te­träsk på nor­ra Got­land som Eu­na­tur­re­ser­vat. Nu går frå­gan vi­da­re till Eu-kom­mis­sio­nen. – Det in­ne­bär in­te att om­rå­de­na blir na­tu­ra 2000-om­rå­den. Det be­slu­tas slut­gil­tigt på Eu­ni­vå, sä­ger Karl Åham­mar vid Högs­ta för­valt­nings­dom­sto­len. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.