”På­hit­tad stat har fal­lit”

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

IRAK. Ira­kis­ka styr­kor har in­ta­git den för­stör­da al-nu­rimos­kén i Mo­suls gam­la stads­kär­na från Isla­mis­ka sta­ten (IS), häv­dar lan­dets mi­li­tär.

– De­ras på­hit­ta­de stat har fal­lit, sä­ger ta­les­per­so­nen Ya­hya Ra­sool till ira­kisk tv.

Det var i al-nu­rimos­kén som Is-le­da­ren Abu Bakr al-bagh­da­di 2014 ut­ro­pa­de ter­ror­rö­rel­sens så kal­la­de ka­li­fat.

För drygt en vec­ka se­dan spräng­des den me­del­ti­da mos­kén och den världs­be­röm­da lu­tan­de mi­na­re­ten, kal­lad al-had­ba, av IS. (Tt-ap-reuters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.