Ham­nen fort­satt stängd

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

EKO­NO­MI. Den dans­ka frak­tjät­ten A P Møl­ler­maersk är ett av de hår­dast drab­ba­de fö­re­ta­gen i den se­nas­te cy­be­r­at­tac­ken. En ma­jo­ri­tet av bo­la­gets hamn­ter­mi­na­ler ska åter va­ra i drift igen – men in­te Gö­te­borgs hamn.

– Det är fort­satt sten­kört. Det går fort­fa­ran­de in­te att få ut någ­ra con­tain­rar, sa­de Jo­achim Ste­i­vik vid spe­di­tions­bo­la­get Swe­debridge i går.

– På grund av hamn­kon­flik­ten som på­gått i ett och ett halvt år finns det re­dan sto­ra för­se­ning­ar. Vi har kun­der som nu sit­ter och vän­tar. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.