Fem döms för Nemtsov-mor­det

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

RYSSLAND. Zaur Da­da­jev (i mit­ten) och fy­ra and­ra åta­la­de för mor­det på den rys­ke op­po­si­tions­po­li­ti­kern Bo­ris Nemtsov är skyl­di­ga. Det har en ju­ry i en dom­stol i Moskva kom­mit fram till, rap­por­te­rar rys­ka ny­hets­by­rå­er.

De fem är an­kla­ga­de för att ha pla­ne­rat och ut­fört själ­va då­det, mot en ut­lo­vad be­tal­ning om 15 mil­jo­ner ru­bel (drygt 2 mil­jo­ner kro­nor). En­ligt ut­re­da­re ska den man som be­ställ­de mor­det, Ruslan Muchu­di­nov, ha flytt ut­om­lands.

En­ligt Nemtsovs fa­milj har mordut­red­ning­en haft sto­ra bris­ter. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.