Slipskrav skro­tas i par­la­men­tet

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

STOR­BRI­TAN­NI­EN. Ef­ter brex­it och ny­val har än­nu en om­välv­ning skett i brit­tisk po­li­tik. Un­der­hu­set i par­la­men­tet har slo­pat kra­vet på att man­li­ga le­da­mö­ter­na ska bä­ra slips.

Det är tal­man­nen John Ber­cow som satt ner fo­ten.

– Jag tyc­ker att så länge le­da­mö­ter­na kom­mer till un­der­hu­set i vad som kan an­ses va­ra af­färs­mäs­sig ut­styr­sel så är frå­gan om de bär slips el­ler in­te ab­so­lut in­te det vik­ti­gas­te.

Mo­de­re­vo­lu­tio­nen star­ta­des av Tom Bra­ke som vå­ga­de ta­la i un­der­hu­set ut­an slips. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.