Vi tyc­ker att re­ge­ring­en gör en tan­ke­vur­pa.

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

Re­ge­ring­en fö­re­slår att al­la na­tio­nel­la prov ska bli di­gi­ta­la och re­sul­ta­ten väga tyng­re vid be­tygs­sätt­ning­en. Lä­rar­för­bun­det väl­kom­nar di­gi­ta­li­se­ring­en, men ifrå­ga­sät­ter starkt att prov­re­sul­ta­ten ska väga tyng­re vid be­tygs­sätt­ning­en. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.