Poj­ke dömd för dub­bel­mord

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

■■NOR­GE. Den i dag 16­åri­ge poj­ke som ut­för­de ett upp­märk­sam­mat dub­bel­mord i Kristi­an­sand i Nor­ge för­ra året döms till minst sju års så kal­lad för­va­ring, rap­por­te­rar nors­ka TV2.

Den då 15­åri­ge poj­ken gick med kniv till at­tack mot en an­nan poj­ke, 14 år gammal, vid sko­lan Wilds Min­ne i den syd­nors­ka sta­den den 5 de­cem­ber för­ra året. En 48­årig för­sko­le­lä­ra­rin­na för­sök­te gå emel­lan, men bå­de den an­grip­ne poj­ken och kvin­nan fick då så många kniv­hugg att de se­na­re av­led på sjuk­hus. (TT)

FOTO: NTB/AR­KIV

At­tac­ken sked­de vid sko­lan Wilds Min­ne i Kristi­an­sand.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.