In­trångs­för­sök i Te­mers re­si­dens

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

■■BRA­SI­LI­EN. En bil kör­de in ge­nom grin­dar­na till Bra­si­li­ens pre­si­dent Michel Te­mers of­fi­ci­el­la re­si­dens un­der ons­dags­kväl­len. Bra­si­li­ansk mi­li­tär säk­ra­de pa­lat­set och en per­son greps.

Vak­ter av­los­sa­de var­nings­skott och sköt se­dan mot for­do­net. Fö­ra­ren ver­ka­de va­ra min­derå­rig och ska­da­des in­te.

Pre­si­den­ten var in­te i pre­si­dent­pa­lat­set vid till­fäl­let. Han bor i ett an­nat of­fi­ci­ellt re­si­dens, som lig­ger en dryg kilo­me­ter från det drab­ba­de Palá­cio da Al­vo­ra­da, i hu­vud­sta­den Brasí­lia. (Tt­reuters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.