Fång­ar flyt­tas ef­ter bomb­fynd

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

■■TYSKLAND. Över 100 fång­ar ska flyt­tas från ett fäng­el­se i Re­gens­burg i syd­öst­ra Tyskland, ef­ter att en bomb från and­ra världs­kri­get hit­tats vid en bygg­ar­bets­plats i sta­den.

Den 225 ki­lo tunga flyg­bom­ben ska oskad­lig­gö­ras i mor­gon, men det när­lig­gan­de fäng­el­set an­ses in­te sä­kert un­der ar­be­tet med bom­ben, skri­ver tys­ka me­di­er.

En­ligt tid­ning­en Mit­tel­bay­e­ri­schen Zei­tung är det den fem­te bom­ben som hit­tats på plat­sen se­dan bygg­ar­be­te­na i Dörn­berg i väst­ra Re­gens­burg in­led­des. (TT­AP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.