Jog­ga­re ja­ga­des av en björn

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

■■DJUR. An­na Nils­son i Sik­fors i Pi­teå kom­mun fick ett ovän­tat mö­te på löprun­dan. En full­vux­en björn hop­pa­de upp på skogs­vä­gen fram­för hen­ne.

– Vi tit­ta­de på varand­ra i någ­ra se­kun­der, sen så bör­ja­de den ru­sa mot mig, sä­ger hon till Pi­teåTid­ning­en.

Då kas­ta­de hon sin trö­ja på mar­ken och ru­sa­de iväg. Björ­nen böj­de sig ned, men fort­sat­te se­dan att ja­ga hen­ne. Lju­det från en trak­tor skräm­de se­dan iväg björ­nen. An­na Nils­son sä­ger att ”det var det värs­ta” hon va­rit med om. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.