I DAG

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

■■FILIPPINERNA. Ett år se­dan Rod­ri­go Du­ter­te till­träd­de som lan­dets pre­si­dent.

■■SYDAFRIKA. Det sty­ran­de par­ti­et ANC be­slu­tar om na­tio­nell po­li­cy in­för par­ti­le­dar­va­let i de­cem­ber.

■■SISTA DA­GEN. För de äld­re 100- och 500-kro­nors­sed­lar­na och 1-, 2- och 5-kro­nors­myn­ten.

■■SÄKERHETSLÄGET I NOR­RA EU­RO­PA. Se­mi­na­ri­um med för­svars­mi­nist­rar­na Jus­si Ni­i­ni­stö, Mi­chael Fal­lon och Pe­ter Hul­tqvist (S).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.