Fak­ta: Han­na och Em­ma

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

Han­na Holm­gren fyl­ler 27 år i som­mar och är stock­hol­ma­re från bör­jan. Där gick hon mu­si­kal­ut­bild­ning på Tibb­le gym­na­si­um, fort­sat­te ett år på Mu­sik­te­a­ter­sko­lan i Bjär­num och tog 2013 ex­a­men på Mu­si­kal­lin­jen på Ba­let­ta­ka­de­mi­en i Gö­te­borg där hon bor i dag. Han­na har bland an­nat med­ver­kat i ”Les Misé­ra­bles” på Werm­land Ope­ra, The Full Mon­ty” på Sto­ran i Fal­ken­berg, ”Vi på Salt­krå­kan” på Li­se­bergs­te­a­tern, samt ”En Mid­som­mar­natts­dröm” på Köp­stadsö. * Em­ma Karlsson är 19 år och kom­mer från Slö­inge. Hon har gått förs­ta året av tre på Per­for­ming Arts School i Gö­te­borg och har se­dan 2007 med­ver­kat i Kål­le Gun­nars­sons upp­sätt­ning­ar i Fal­ken­berg, på Li­se­bergs­te­a­tern och In­ti­man i Stock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.