Pas­ta med blå­muss­lor och to­mat­sås

Hallands Nyheter - - Misans Mat -

4 PERS

0,5 l vat­ten 1 dl vitt vin 2 per­sil­je­stjäl­kar 3 klyf­tor vit­lök, lätt kros­sa­de 1 ny­pa svart­pep­par

To­mat­sås:

250 g körs­bärs- el­ler cock­tail­to­ma­ter, skölj­da och de­la­de i hal­vor 2 msk oliv­ol­ja 2 he­la vit­löks­klyf­tor 1 tsk tor­kad chi­li salt per­sil­ja

Gör så här: Häll muss­lor­na i en skål med kallt vat­ten och låt dem lig­ga i ca 20 mi­nu­ter. Bors­ta dem re­na och spo­la av dem i ett durk­slag. Kon­trol­le­ra se­dan att AL­LA muss­lor är stäng­da. De muss­lor som är öpp­na knac­kas för­sik­tigt mot köks­bän­ken, och de som då in­te slu­ter sig mås­te kas­tas. Lägg muss­lor­na i en ka­strull med vat­ten, vin, per­sil­je­stjäl­kar, vit­löks­klyf­tor och pep­par. Lägg på ett lock och sjud på svag vär­me i ca 3–5 mi­nu­ter. Pla­ce­ra en stor sil el­ler ett durk­slag över en skål, lyft upp muss­lor­na med en hål­slev, lägg dem i durksla­get. Häll se­dan över mus­selspa­det från ka­strul­len så att allt spad rin­ner ner i skå­len.

OBS! Muss­lor som IN­TE öpp­nat sig skall släng­as. Si­la nu spa­det ge­nom en fin­mas­kig sil el­ler kaffe­fil­ter. Värm oliv­ol­jan i en stor ka­strull/stek­pan­na och fräs vit­lök och chi­li tills vit­lö­ken fått li­te färg. Till­sätt to­mat­hal­vor­na, sal­ta och låt dem frä­sa i cir­ka 4–5 mi­nu­ter, men se till att så många to­ma­ter som möj­ligt be­hål­ler for­men som hal­vor. Späd se­dan med ca 1,5 dl av mus­selspa­det, li­te i ta­get, och ko­ka tills så­sen re­du­ce­rats till drygt hälf­ten. Ta upp vit­lö­ken. Lägg för­sik­tigt ner muss­lor­na med sitt skal och låt dem ko­ka i nå­gon mi­nut. Späd med li­te mus­selspad om det be­hövs. Ko­ka pas­tan i lätt­sal­tat vat­ten och ko­ka den ”al den­te” en­ligt an­vis­ning­en på för­pack­ning­en. Si­la och häll över pas­tan i ka­strul­len/pan­nan med muss­lor. Ös över to­mat­så­sen

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.