Zuc­chi­nika­ka­ka med flä­der

Hallands Nyheter - - Misans Mat -

med en sked och blan­da för­sik­tigt – då är det lät­ta­re att få muss­lor­na att stan­na kvar i si­na skal! Ser­ve­ra om­gå­en­de mus­sel­pas­tan i dju­pa tall­ri­kar med li­te fin­hac­kad per­sil­ja. 300 g zuc­chi­ni 200 g mjöl 100 g soc­ker 70 g smält ko­kos­ol­ja 1 dl ko­kos­fling­or 2 sto­ra ägg ½ dl kon­cen­tre­rad flä­dersaft 1 tsk bak­pul­ver ½ tsk bikar­bo­nat ½ tsk salt 2 dl flor­soc­ker 2-3 msk kon­cen­tre­rad flä­dersaft Flä­der­blom­mor att strö över

Gör så här: Sätt ug­nen på 175 gra­der. Skär zuc­chi­nin i så tun­na strim­lor som du kan el­ler riv på grövs­ta de­len på rivjär­net. Lägg över ri­vet i en sil. Blan­da med sal­tet och låt det stå och dra i 5 mi­nu­ter. Lägg se­dan zuc­chi­nin i en ren hand­duk och vrid ut så myc­ket fukt som det är möj­ligt. Vis­pa ägg, soc­ker och ko­kos­ol­ja i någ­ra mi­nu­ter. Blan­da i zuc­chi­nin. Blan­da mjöl, ko­kos­fling­or, bak­pul­ver och bikar­bo­nat i en se­pa­rat skål och sik­ta ner i sme­ten. Häll i saf­ten och blan­da no­ga. Häll allt i en smord och mjö­lad form. Gräd­da mitt i ug­nen i 45–50 mi­nu­ter. Låt ka­kan sval­na en stund i for­men in­nan du tip­par ut den på ett gal­ler. Låt den kall­na helt in­nan du rör ihop gla­sy­ren och ske­dar över.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.