2,42

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

...me­ter hop­pa­de Pa­trik Sjö­berg vid Dn-ga­lan i fri­id­rott på Stock­holms sta­di­on för 30 år se­dan, 1987. Det in­ne­bar världs­re­kord, som han fick be­hål­la till sep­tem­ber 1988 då ku­ba­nen Ja­vi­er So­to­may­or slog det. Sjö­bergs hopp gäl­ler dock fort­fa­ran­de som Eu­ro­pa­re­kord.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.